Rytíř Kalichů

Karta Rytíře na nás nepůsobí přátelsky. Jde o nevyrovnané emoce, výbuchy zlosti, cholerickou osobnost. V každém případě nás karta upozorňuje, že se neumíme nebo nechceme rozhodnout a nevíme, kudy kam.

 

 

Pochybnosti, obavy, strach, nedostatek sebedůvěry, vztek. K tomu nutno připojit podněty zvenčí, které v nás tyto negativní emoce úmyslně vyvolávají. Zdá se, že jsme nevyužili dostatečně předchozích nápomocných vlivů a opět jsme konfrontováni s našimi slabinami. Nyní je naprostou nutností poctivost vůči nám samým, jiné východisko neexistuje. Musíme ale zklidnit své emoce a získat odstup vůči problému. Pozitivem této karty je právě rozhodnutí, které nakonec učiníme, posílí nás o pomůže nám na cestě sebepoznání.

Karty Rytířů vždy hovoří o dynamické síle a potřebě jít dopředu, o rychlých řešeních, převaze zpravidla intelektuální. Pokud nás tato karta nutí k rozhodnutí, upozorňuje nás, že přijde či již přišla nějaká nabídka, která je pro nás velmi důležitá, ale zprvu její důležitost můžeme přehlédnout. U emocionální kalichové karty mluvíme o rozporuplných řešeních, do kterých nás tlačí okolnosti a my se vzpíráme a hledáme jiné řešení, v tu chvíli pro nás přijatelnější. Je nutné zklidnit emoce a rozhodovat se s chladnou hlavou. Jde o naši budoucnost a s odstupem zjistíme, že nabízené řešení není vůbec špatné a je třeba i snadným východiskem z potíží, které očekáváme. Můžeme i odmítat nabízenou pomocnou ruku, protože patří někomu, komu nevěříme. Odmítnutím jdeme ale sami proti sobě. Karty Rytířů pouze ukazují cestu, takže nyní přijatá pomoc pro nás neznamená závazek do budoucna.

Význam – potřeba získání odstupu a nadhledu, potřeba sebeovládání, promarněné šance.

Zdraví – vysoký krevní tlak, hlava, mozek.

Profese – manažer, policista.

Poučení – Ne moudrost, hloupost je umíněná (Sofoklés).

Ve spojení s ostatními kartami urychluje děje a přináší otevřenou komunikaci.

Reklama
SDÍLET