Probuzení ze zimního spánku

Únava, malátnost a ochablost během zimy bývá přisuzovaná tzv. zimnímu spánku. Příroda na konci října rezignuje na život, stahuje se před chladem a tmou a usíná a člověk tak trochu usíná s ní.

Nic však netrvá věčně.  Probuzení ze zimního spánku, ač se to tak nezdá, nastává náhle, prudce a hlučně. Přichází na Hromnice.

Svátek Hromnice (2. února) kdysi souvisel se slovanským bohem hromu a blesku Perunem, který ohlašoval svůj příchod po zimním spánku právě 2. února. Perun měl pomoci mladému a zatím slabému bohu jara postupně zvítězit nad temnými silami.

Staří Slované napjatě očekávali první jarní zahřmění, které oznamovalo probuzení božstev, před nimiž začali zlí duchové prchat do svých skrýší a příroda se mohla otevřít novému životu. První zahřmění doprovázely rituály, kterými se děkovalo Perunovi za osvobození ze zimního spánku. Tyto rituály byly na našem území zaznamenány jako živé ještě v 19. století.

Předslovanské zemědělské mytologie oslavovaly tento den jako záchvěv zrna v zemi, jako první projev nového života.

Pro křesťanství jsou Hromnice svátkem Uvedení Páně do chrámu. Při tomto svátku se světily svíce „hromničky“, které se dávaly při bouřkách do oken a spolu s modlitbou měly ochránit stavení.

K Hromnicím se váže nejvíce českých pranostik, je jich přes čtyřicet. Dvě nejznámější dokládají zrod nového života: Na Hromnice o hodinu více. Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Všeobecně však z pranostik vyplývá, že je pro úrodu a tedy i brzké jaro a vlídné léto důležité, aby na Hromnice pořádně mrzlo a bylo zataženo a nevlídno:

Pošmourný Hromnice – sedlákům milý velice. Na Hromnice chumelenice, netrvá pak zima více. Když o Hromnicích sněží, není jaro daleko. Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.

Na padesátém stupni severní zeměpisné šířky vychází slunce na Hromnice o čtyřicet minut dříve a zapadá o čtyřicet minut později než v den zimního slunovratu. Hromnice, to je zřejmě čas probudit se ze zimního spánku, začít vyhánět zlé duchy ze svých stavení a jít vstříc plodivé síle přírody.

I když mrzne, až praští, a za okny je fujavice, na Hromnice dostává nový život zelenou.

Eva Tvrdá

Reklama