Páže Mečů

Pážata znázorňují prvek přechodu z číselné řady k figurálním kartám. Jsou to poslové zpráv, dle prvku, který reprezentují, dobrých či špatných. I když otázkou zůstává, co je vlastně v dané chvíli dobrou a co špatnou zprávou.

 

 

Jsou to průvodci Rytířů na cestách, a to nejen válečných. Cesta pokračuje a je nutné odstraňovat z ní překážky. A opět platí, že každé Páže dokáže mistrně pracovat dle charakteru svého prvku. V případě Mečů mluvíme o boji na rovině komunikace, nových zprávách, které nemusejí být pozitivní a musíme na nich zapracovat, aby pro nás byly přínosem.

Setkáváme se i s dobrovolnými omezeními a to jen proto, že vyčkáváme na vhodnější chvíli pro náš postup. Vyjednávání, diplomacie, obchodní korespondence, získávání nových informací, zpravodajství, žurnalistika. Páže mečů je mistrem komunikace a stejně jako posel Bohů Merkur v okřídlených botách dovede improvizovat a využívat všech situací, které se mu nabízejí nebo i jen budí dojem, že přesně to je ono, co by se dalo nyní využít k vlastnímu prospěchu a vítězství.

Jako figurální karta pojednává i o konkrétní osobě – jde o ženu mladší 40ti let, opatrnou, držící si odstup, značně skrytě manipulující, blondýnku, štíhlou, pohotovou, rychlou v úsudcích, studentku či ženu vzdělanou. Zpravidla pracující s informacemi. Jdoucí si přímo za svými cíli, náročnou, nepřístupnou ve chvílích, které jí nejsou příjemné.

Význam – nové zprávy, řešení problémů, rivalita.

Zdraví – dýchací potíže, astma.

Profese – diplomat, mluvčí, obchodník, student, žurnalista.

Poučení – není vždy nutné sázet vše na jednu kartu.

Karta ve spojení s ostatními omezuje rychlost průběhu situací, na které se ptáme. Jde o zvažování a opatrnost.

Reklama
SDÍLET