Páže Kalichů

Pážata přinášejí nové začátky a příležitosti. U kalichových karet se pohybujeme v citové a vztahové rovině. Vše plyne a pomalu se nám začíná vracet, co jsme sami vydali směrem k druhým lidem v našem životě.

 

 

 

Pokud jsme dokázali využít šťastných vlivů předchozího období pro upevnění a zkvalitnění našich vztahů, budujeme oboustranně prospěšné a dlouhodobě dobré vztahy. Nejen partnerské, ale i přátelské a pracovní. Solidní vztahy jsou vždy obohacující a napomáhají příznivému rozvoji každé osobnosti, tvůrčímu vyjádření, získání a udržení sebeúcty.

Jestliže vše nevyšlo, jak bychom si přáli, přichází nyní možnost napravit to. Není pozdě a zatím není důvod k obavám, konfliktům či dokonce krizím. Možnosti přicházejí z našeho okolí a odevšud, kde je třeba něco dokončit či málo pozměnit. Okolí nám nyní nastavuje zrcadlo a měli bychom mít oči a uši otevřené. Podněty mají podobu dopisů, zpráv, nabízené pomoci, dobrých nabídek obecně. Pokud je využijeme, bude se nám i nadále dařit. Pokud bychom jich ale zneužili či si dostatečně neuvědomili, čím pro nás jsou, budeme nuceni začít se vracet a přehodnotit, co v sobě ještě nemáme dořešené.

Význam – dobré zprávy, pomoc, dořešení minulosti, podzim.

Zdraví – těhotenství, krevní oběh, lymfatický systém.

Profese – psycholog, poradce, věštec.

Poučení – Nikdy není pozdě.

Ve spojení s ostatními kartami nepřináší tato karta nic zásadního, chod věcí zpomaluje a nutí nás zastavit se a hledat odpověď sami v sobě.

 

Reklama
SDÍLET