Osm Mečů

Negativní síla Mečů graduje a my jsme nuceni, ba přímo tlačeni, do řešení přežitých situací, které nám v životě stále překáží a které nechceme vidět. Nosíme je v sobě, ale bojíme se jich. Uzavíráme se do sebe, protože se bojíme všeho, co k nám zvenku přichází a připravujeme se tak i o pomoc a nabízenou podporu.

Jsme unaveni věčnými zkouškami a rezignujeme. Vzdáváme se všeho, co jsme v životě měli rádi, uzavíráme se do sebe. Přestáváme komunikovat, straníme se společnosti přátel, odmítáme podanou ruku. Nevšimneme si tak, že těžké období končí a cesta k radosti a štěstí je otevřená. V sobě už nenalézáme nic, co bychom měli změnit či si jen uvědomit. Potřebujeme jen slabý náznak zvenčí, že tomu tak je, abychom otevřeli oči, ale utíkáme před ním.

Nyní bychom si měli uvědomit, že vše má svůj konec. Jděme s odvahou dál a nebojme se projevit se. Pokud se k nám někdo chová přátelsky, myslí to vážně a je schopen nám pomoci. A pokud nám přijde nějaká nabídka, nejde o další problémy zabalené v pozlátku, ale o možnost zlepšení života.

Snadněji se to říká, hůře realizuje. Když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme množství životem zlomených lidí, kteří rezignovali právě v tomto bodě. Nekomunikují, nemají koníčky, chodí se sklopenou hlavou, odmítají přátele. Pokud si nyní uvědomíme, že nejsme sami, kdo má problémy, pochopili jsme význam této karty, kterou je uvědomění si vlastní síly a hodnoty, získání soucitu vůči druhým v nouzi a upřímná a smysluplná pomoc jim.

Význam – uzavřenost, krize, bod zlomu.

Zdraví – psychosomatické a psychické potíže.

Profese – archivář, badatel, vězeňský dozorce.

Poučení – v nouzi poznáš přítele.

Osm Mečů s kartou:

Viselec – vnitřní dozrávání, silný charakter

Velekněz, Poustevník – špatná volba, přílišné přemítání

Císařovna – citová nevyzrálost, stydlivost

 

Reklama
SDÍLET