Neplaťte příliš za plyn: Indikativní ceny plynu odhalí předražené dodavatele

Ceny plynu i elektřiny tvoří dvě složky – regulovaná a neregulované část. Zatímco regulovanou část ceny tvoří stát a nelze ji ovlivnit, pak výše neregulované, neboli tržní části ceny energie je u mnohých dodavatelů rozdílná. Mnozí dodavatelé si totiž účtují nadprůměrné marže. K správnému určení cenové hladiny proto pomáhají indikativní ceny energií, které vydává Energetický regulační úřad.

Co tvoří cenu energií?

Regulovaná část ceny je stanovena cenovým rozhodnutím, které každý rok vydává k 30. listopadu Energetický regulační úřad. Tato část ceny je vždy pro všechny obchodníky v daném roce stejná a není zde prostor pro slevu.

Neregulovaná část ceny je složena z ceny za komoditu (silovou elektřinu, zemní plyn) a z dalších částí, jejichž výši stanovuje dodavatel na základě svého obchodního rozhodnutí.

Regulovanou část ceny tvoří:

  • poplatek za distribuci
  • měsíční poplatek za rezervovaný příkon
  • příspěvek na podporované zdroje
  • poplatek za systémové služby
  • poplatek Operátorovi trhu
  • daň z elektřiny

Neregulovanou (tržní) část ceny tvoří:

  • cena za odebranou jednotku energie
  • fixní měsíční cena

Výhodnější ceny nabízí dodavatelé novým zákazníkům

I když se zdá být logické, že dodavatel vychází při určení neregulované části z ceny, za kterou sám elektřinu či plyn nakoupil, nemusí tomu tak být. Na lepší ceny se snaží dodavatel zpravidla nalákat nové zákazníky. Svým dlouholetým zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou výhodnější cenu zpravidla nabídne, až když chtějí odejít ke konkurenci,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

A dodává: „Tato praxe se potvrdila i v průběhu hromadné změny dodavatele, kterou jsme v loňském roce uspořádali. U smluv na dobu určitou přesahující jeden rok se přitom může fixní cena, která se zdála být na začátku výhodná, ukázat jako vysoká vzhledem k pozdějšímu vývoji cen.

Indikativní ceny plynu pomáhají v lepší orientaci v tržních cenách plynu

Energetický regulační úřad zveřejnil nyní již podruhé takzvané indikativní ceny plynu. Jedná se o výši neregulované části ceny plynu, kterou považuje Energetický regulační úřad za přiměřenou.

Indikativní ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem nejsou závazné, ale pouze informativní.  Objevují se sice úvahy, že by marže dodavatelů energií měly být regulovány, jako je tomu například na Slovensku, ale zatím platí, že je zcela na dodavateli, jakou cenu nabídne. Indikativní ceny však mohou sloužit jako argument, aby vám stávající dodavatel dal lepší cenu,“ uvádí Zelený.

Lukáš Zelený zároveň dodává: „Pokud vám dodavatel lepší cenu nenabídne, můžete se poohlédnout po jiném dodavateli a jeho nabídku opět porovnat s indikativními cenami plynu. Bohužel pro elektřinu tyto indikativní ceny Úřad nevyhlásil.

Reklama