Moravskoslezské dvojměstí

V roce 1945 se na mapě Československa objevilo podivné jméno města: Frýdek-Místek. Mělo to být jméno prozatímní, avšak ukázalo se, že zdejším lidem se název zdá výstižný. Po několika letech úřednických tahanic se z města na Ostravici opravdu stal Frýdek-Místek a je jím doposud.

 

 

V oblasti dnešního Frýdku-Místku vznikala na protilehlých březích řeky Ostravice už od středověku dvě sídliště, ta se postupně rozrostla ve dvě města: moravský Místek a slezský Frýdek. Dnes je Frýdek-Místek dokonalým dvojměstím se dvěma historickými jádry.

Místek, moravská část města, má své historické náměstí na levém břehu Ostravice. Náměstí v Místku je velmi půvabné. U většiny domů se zachovala podloubí s obchůdky, ozdobou náměstí je i osmimetrový mariánský sloup. Oblast náměstí v Místku tvoří městskou památkovou zónu.

Druhou samostatnou městskou památkovou zónu najdeme na protějším břehu Ostravice. Na vyvýšenině nad řekou stával gotický hrad, který střežil kupeckou stezku. Později byl hrad přestavěn na pohodlný renezanční zámek opředený legendami o spoustě tajných chodeb, které vedou nejen k nedaleké Ostravici, ale až k Lysé hoře či na Hukvaldy.

Kolem hradu, později zámku, vzniklo městské centrum, jehož raritou je Hluboká ulice. Prudce se svažující kupecká ulička vyniká unikátními měšťanskými domy, v nichž se jedinečným způsobem spojuje zděný městský a dřevěný venkovský styl. Hluboká ulice od konce 17. století ztrácela na významu, protože k frýdeckému náměstí byla vybudována sjízdnější ulice. V 18. století však byla ve Frýdku postavena bazilika Navštívení Panny Marie a Hluboká ulice znovu získala své výsostné postavení. Stala se poutní cestou k chrámu, díky němuž začal být Frýdek znám jako Slezské Lurdy.

Na počátku legendárního poutního místa stála soška Panny Marie s Ježíškem v náručí. Marie stojí na půlměsíci a na hlavě hada, symbolu ďábla. Soška prokazovala zázračnou moc, a tak se k ní začalo chodit modlit stále více lidí. V roce 1999 papež Jan Pavel II. povýšil poutní místo ve Frýdku na baziliku minor, takže je dnes barokní chrám pod přímou patronací papeže.

Moravský Místek a slezský Frýdek byly sloučeny během druhé světové války a jedním městem jsou i dnes. Stejně jako Ostrava není toto město ani moravské, ani slezské, ale moravskoslezské. Leží na hranici mezi dvěma historickými zeměmi a vzniklo spojením dvou historických měst. Příště se podíváme do jednoho ze starých slezských měst, které naopak dějiny rozdělily na města dvě.

Eva Tvrdá

Reklama