Máte firmu nebo neziskovou organizaci? Delegujte své účetnictví.

Konec roku se neúprosně blíží a s ním je také pro firmy a neziskové organizace spojen konec účetního roku.

 

 

 

 

Vezměme si neziskové organizace, kterými můžou být nejrůznější zájmové spolky a sdružení. Přes rok čerpaly dotace od obcí a měst, které musely účelově vynaložit na své aktivity. A ke konci roku musí doložit vyúčtování přijatých dotací ke kontrole obecních a městských orgánů. Pro mnoho neziskových organizací, které se v účetnictví neorientují, to může představovat problém.

Nejinak tomu jsou malé firmy a živnostníci, kteří na konci roku už přibližně ví, jaký bude jejich zisk a snaží se uplatnit dodatečné náklady, aby co nejvíce snížili základ pro daň z příjmu. Vedle toho musí společnosti řešit zabezpečení mzdového účetnictví, odvody sociálního a zdravotního pojištění anebo vedení nemocenských.

Tyto činnosti zaberou mnoho času a úsilí. Není proto divu, že firmy tuto práci delegují na externí účetní firmy, jakou je například e-uctovnici.sk. Externí účetní společnosti se postarají o kompletní agentu vedení vašeho účetnictví a zabezpečí komunikaci s příslušnými úřady.

Jelikož externí účetní firmy pracují pro mnoho klientů a úzce specializují se na danou problematiku, sledují legislativní změny a aplikují je praxi, proto dovedou pracovat efektivně a za nižší náklady, než byste tyto záležitosti řešili individuálně ve své režii.

 

Neoprávněné obavy ze založení firmy

Právě také obavy z účetnictví odrazují mnoho zájemců o podnikání. Jednoduše se bojí, že by splnit povinnosti, které jim ukládá stát. Díky delegování účetnictví prověřené externí firmě, tak budete mít více času pro věnování se aktivitám, která vám přináší zisk.

Další nejčastější obavou bývá samotné založení firmy. Vyřízení živnostenského oprávnění je jednoduchou záležitostí. Spoustu lidí ale raději preferuje podnikání v rámci společnosti s ručením omezením. Oproti podnikání na živnost přináší několik výhod. U společnosti s ručením omezeným ručíte za závazky jen do výše nesplaceného vkladu. Máte-li uhrazen základní vklad 200 000 Kč, ručíte již jen tímto majetkem. Naproti tomu živnostníci ručí celým svým majetkem.

Pro založení společnosti s ručením omezením musíte sepsat zakladatelskou smlouvu ověřenou notářem, zvolit si sídlo firmy, a zažádat o zápis u rejstříkového soudu. Poměrně hodně aktivit, které za vás mohou vyřídit také externí firmy, které vám poskytnou plný servis při založení společnosti a poskytnou adresu pro sídlo firmy, přeposílání korespondence a podobně.

De facto vám připraví hotovou společnost vedenou na vaše jméno. Více se o založení společnosti dozvíte na venice.sk.

Reklama