Královna Mečů

Tato karta mluví o sbírání životních zkušeností a jejich využívání. Žena vykreslená na ní pak o člověku, který si vědomě určuje svůj život, není přehnaně empatický k potřebám druhých a odmítá jakoukoliv formu manipulace.

 

 

Jde o období, kdy jsme pochopili sami sebe. Takové pochopení nikdy nepřichází samo, většinou nás k němu přivedou životní zkušenosti spojené s lidmi. V případě Mečové karty pak díky setkáváním se s lidmi, kteří jsou nám vzorem díky svým vlastnostem, profesní úrovni, svému projevu. Nebo naopak, kteří nás odrazují díky témuž.

Na základě již získaných zkušeností nestojíme o lidi, kteří nám nic nedávají a komunikace s nimi postrádá úroveňskákání do řeči jako projev nedostatečného sebehodnocení a nedostatek úcty, neodůvodněný a křečovitý smích v nevhodné chvíli jako projev manipulace, zdůrazňování chyb druhých jako projev závisti a neschopnosti dosáhnout uznání druhých.

Karta nás tedy nabádá, abychom nyní byli opatrní v jednání s druhými lidmi a striktně se vyhýbali kompromisům. Můžeme počítat s úskoky, které ustojíme, ale můžou nám na chvíli zkomplikovat život.

Figurálně jde o světlovlasou ženu starší 40ti let, štíhlou, vzdělanou, inteligentní, nepřístupnou, která si nenechá nic líbit. Je zajímavá svou osobností, svou profesí i svými znalostmi, nepostrádá úroveň a je zvyklá pohybovat se v oblasti tzv. vyšších kruhů.

Význam – umění komunikace, vědomé zvyšování úrovně, pravda.

Zdraví – ruce, cukrovka.

Profese – manažer, kulturní referent.

Poučení – není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem.

Karta ve spojení s ostatními omezuje jejich vliv. Zpravidla nepopisuje vývoj situace, pouze zachycuje detail hlavního významu nejsilnější kartě v sestavě.

Reklama
SDÍLET