Královna Kalichů

Karta Královny Kalichů je pro svůj charakter jednou z nejtypičtějších karet Tarotu. Kromě klasických výkladů matky, milenky a manželky mluvíme také o věštkyni, dobré čarodějce, laskavosti, nadhledu a dobrých silách obecně.

 

 

Při popisu této karty můžeme začít mystikou, přírodní magií či léčitelstvím. Pokud si tazatel vytáhne tuto kartu, máme před sebou člověka s vrozenými schopnostmi pro tyto oblasti, navíc ale člověka zralého a laskavého, který nikdy nepůjde cestou zla. Nyní není důležité, je-li tazatelem muž či žena. Pokud se ptáme na situace, vše se rozvíjí přirozenou cestou a neměli bychom do ní zasahovat, bylo by to k naší vlastní škodě. Může tedy jít i o neočekávaná řešení, vždy ale přínosná. Vládne tu Luna a skryté síly noci, které jsou plné mámivých pokušení a vzrušení. Živel vody je nyní klidný a tichý a na hladině rybníka si můžeme přečíst, co nás čeká.

Další variantou karty je matriarchát. Systém, ve kterém se všichni cítí dobře, nikdo nikoho neovládá, nikdo neprahne po moci, nikdo nezískává prospěch na úkor druhých, vládne tu otevřenost, pochopení, láska, radost, rovnost. Jde o moudrost, životní zkušenosti a nadhled. Zde není na místě převaha síly, unáhlená řešení. Pochopení a poznání osvětluje samo problémy a přináší řešení.

Ptá-li se tazatelka sama na sebe či nějakou konkrétní situaci, bude se muset obětovat, aniž by jí to činilo potíže. Obětuje se ráda, pokud by někoho měla chránit či někomu pomoci, pokud ale jde o partnerský vztah, nejspíše ho pozvolna ukončí. Zpravdla půjde o vztah s mladším mužem.

Tato karta přináší i inspiraci do každé oblasti, Kalichy obzvláště přejí umění.

Význam – laskavost, moudrost, dobro, matka, inspirace.

Zdraví – těhotenství, krevní oběh.

Profese – věštkyně, léčitel, umělec, poradce, vychovatel.

Poučení – Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý (Seneca).

 

 

Reklama
SDÍLET