Král Kalichů

Král Kalichů představuje autoritu ve všech oblastech, kterých se kalichové karty dotýkají. Jde o duchovního vůdce, asketu, poustevníka, umělce, léčitele, filozofa, žurnalistu, spisovatele. Člověk, který spojuje svou inteligeci a nadání a využívá je ku prospěchu druhých lidí.

Může jít stejně jako u karty Poustevníka o osobnost, která jde lidem příkladem a kterou lidé dobrovolně a s nadějí následují. Nejde o pokrytectví samozvaného Spasitele, který má před očíma pouze svůj prospěch a mamon a díky kterému lidé z duchovní cesty zklamáni odcházejí. Takovému člověku věříme pro jeho projev, chování i skutky u kterých zřetelně vidíme, že nejsou pouhou pózou.

V oblasti umění se setkáváme s někým, jehož dílo nás fascinuje a zároveň povznáší. S takovým uměním se asi nesetkáme na prodejních výstavách ( i když proč ne). Častěji nás takové dílo ohromí v kostelích, světových galeriích či soukromých tajných sbírkách.

U mistrů slova mluveného či psaného jde o něco, co se nás nejniterněji dotkne svým obsahem. Poznáváme lidi vskutku mimořádně obdařené a plody jejich nadání můžeme číst a slyšet naprosto všude. Vždy nám okamžitě dojde, s kým máme tu čest a že není náhodou, že jsme měli možnost se s takovým dílem setkat. V tu chvíli bychom měli číst i naslouchat mezi řádky a snažit se pochopit jejich poselství.

Karta znározňuje i duše zemřelých lidí, které nás ochraňují a bdí nad námi, pomáhají nám.

Význam – správná volba, inspirace, náročnost, vysoká úroveň.

Zdraví – hlava, páteř, srdce.

Profese – duchovní, spisovatel, filozof, psycholog, novinář, lékař, umělec.

Poučení – Pravé tajemství života je hledání krásna (Anatole France).

Ve spojení se všemi kartami zvýrazňuje stávající problémy, ale nepřináší řešení. S osudovými kartami Velké arkány důrazně varuje a nabádá k přehodnocení našich motivů a našeho chování. S kartou Smrti, Věze, Kola štěstí, Spravedlností a Soudem může naznačovat smrt (je nutné posoudit i další karty).

Reklama
SDÍLET