Karetní intermezzo III. – Viselec

Věnujme celou kapitolu spojení karty Viselec s ostatními kartami Velké arkány. Naznačí nám, kde vznikl současný problém. Mohou nám ukázat, kterou cestou povede trnitá a bolestivá cesta krize.

 

 

 

Blázen – začátek těžké krize, tápání, bezvýchodnost.

Kejklíř – zrada, diskriminace, šikana, možnost pochopení nekvalitních vztahů.

Velekněžka – ochranné spojení v těžké situaci, vyjevené tajemství, pochopení, meditace, minulé životy.

Císařovna – podrazy ze strany ženy (často z rodiny), diskriminace, počátek nemoci, špatné prostředí

Císař – zrada ze strany muže, konec přátelství, materiální problémy, syndrom vyhasnutí, podraz.

Velekněz – pochopení, odmítání kompromisů, cesta z krize, duchovní cesta.

Zamilovaný – nalezení několika řešení a těžké rozhodování, svalování vlastních chyb na druhé, sebelítost, neférové jednání z naší strany, zneužití pomoci a podpory.

Kočár – špatná volba, špatné řešení, špatný rádce, potřeba opatrnosti.

Spravedlnost – promluva osudu, splácení dluhů, soudní procesy, varování, podvodné smlouvy.

Poustevník – pochopení, zmoudření, cesta k ukončení krize.

Kolo štěstí – zjevení, pochopení, silný vliv osudu, neobvyklé události, nové informace a situace, pozitivní období pro naši budoucnost, správná rozhodnutí.

Síla – sebepoškozování, závislosti, nepochopení, špatná volba.

Smrt – hluboká vnitřní změna, život bez iluzí, osvobození, vnitřní klid, počátek šťastného období.

Střídmost – vnitřní klid, přirozená autorita.

Ďábel – negativní vliv někoho druhého na náš život, magie, podrazy, pomluvy, nemožnost nalézt řešení, deprese, alkoholismus, drogy, špatný vliv prostředí, hledání úniků.

Věž – zbavení se iluzí a navyklých způsobů chování, pochopení, zklamání, osvobození, těžká až drastická změna k lepšímu.

Hvězda – silný duchovní aspekt, konec krize, správná volba, meditace, duchovní cesta, vnitřní klid a štěstí.

Luna – závislost, ulpívání, neschopnost oproštění se, přetrvávající problémy, těhotenství, špatný duchovní vůdce, chybná diagnóza.

Slunce – zdroj výjimečné energie, uzdravení, velká vnitřní síla, pomoc zvenčí, inspirace.

Soud – obnova, ukončení problémů, soudní spory, nové smlouvy, úspěšná léčba.

Svět – silný duchovní aspekt, zmoudření, nalezení, štěstí, uzdravení, pochopení, mír.

Reklama
SDÍLET