Je léčba žen s metastatickou rakovinou prsu dostačující?

Bolest hlavy, metabolické potíže, kašel, bolest zad. I tyto zdánlivě banální zdravotní potíže mohou pro vyléčenou pacientku s rakovinou prsu znamenat, že se nemoc vrátila ve formě metastáz. I přesto, že se metastázy objeví v jiných částech těla, z lékařského hlediska je to stále rakovina prsu, která rozšíření nemoci spustila.

Jaké jsou možnosti léčby žen, u kterých se vyvine metastatická rakovina prsu? Důležité je si uvědomit, že léčba není kurativní, pacientka tedy bohužel nemůže být vyléčena. Průměrná délka života s nemocí je 3 – 5 let, často se však pacientky dožívají sedmí a více let. Cílem léčby je udržení co nejvyšší kvality života po co nejdelší dobu.

Onkolog jako krejčí

Zdroj: www.pixabay.com
Zdroj: www.pixabay.com

Existuje několik typů rakoviny prsu a pro každý je vhodný jiný typ léčby. Nejdůležitější je, aby lékaři identifikovali, o jaký typ se jedná, a podle toho stanovili nejúčinnější typ léčby. Při volbě nejvhodnější léčby lékař bere v úvahu mimo jiné typ nádoru, jeho růstovou aktivitu, věk pacientky, rychlost návratu onemocnění a rozsah nemoci.

Ženy s metastatickou rakovinou prsu dostanou buď jeden typ léčby, nebo kombinovanou terapii. Léčba může zahrnovat hormonální terapii, cílenou terapii, chemoterapii, radioterapii a chirurgii. Nutný je individuální přístup ke každé pacientce, a proto je i léčba každé ženy odlišná a odráží její skutečný zdravotní stav.

Trefný příměr uvedla onkoložka doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a odborný garant vzdělávací kampaně NEJSEM na odpis: „Onkolog je jako krejčí, který konfekci přešije pacientce na míru.“

Stále je co zlepšovat

Zdroj: www.pixabay.com
Zdroj: www.pixabay.com

Přesto, že až 50 procent pacientek s metastatickým karcinomem prsu neprospívá na současně dostupné léčbě, je třeba současně uvést, že terapie, kterou dnes považujeme za běžnou, ještě před několika lety neexistovala.

Mnozí z nás dříve narozených mají v paměti, jak se přistupovalo k pacientkám s metastatickou rakovinou prsu v minulosti. Protože to byly většinou dámy na tu dobu vyššího věku a tedy z hlediska systému neperspektivní, nechaly se většinou „dožít“.

Se zvyšujícím se průměrným věkem dožití a životním tempem dnešních seniorů a seniorek roste i důraz na kvalitu života a to i u pacientů s chronickými onemocněními, pacientky s metastatickou rakovinou prsu nevyjímaje. I proto jsou stále vyvíjeny nové léky, které ženám s touto nemocí umožní žít život, jaký si přejí. Neztrácejme tedy naději!

Reklama