Etiketa: Návštěva v nemocnici

Může se vám to zdát divné, nicméně i návštěva v nemocnici vyžaduje specifické společenské chování. Návštěvy v nemocnici by měly být obzvlášť ohleduplné.

Než nemocného navštívíme, měli bychom se mu, pokud to jen jde telefonicky ohlásit. Ne každý rád přijímá návštěvy obzvlášť, když jsme v nepříjemné situaci, hendikepování bolestí, omezením pohybu a také bez valné úpravy zevnějšku. Zvláště ženy nechtějí být spatřeny neupravené a zkroušené nemocí.

Pacientovi vždy přineseme dárek

Pro ženy jsou jako v každé situaci nejběžnější květiny, které zkrášlí nemocniční pokoj. Dále přineseme to, co má pacient rád, ať už vitamíny v podobě ovoce, ovocné šťávy, sladkosti, časopisy, knihu nebo hudbu do přehrávače.

Dopředu se informujme o stavu pacienta, zda nemá předepsanou zvláštní dietu nebo potraviny, které má přímo zakázané konzumovat. Není totiž pro pacienta větším pokušením, když mu doneseme jeho tolik oblíbenou pochutinu, kterou v současné době nemůže jíst, a přesto ho láká z nočního stolku.

Nepropadejte úzkosti, pacienta v léčbě povzbuďte

Nedáváme pacientovi najevo, jak jsme šokováni jeho stavem, pohublostí nebo jak se špatně o něj starají. Pacient potřebuje pořádnou dávku optimismu a rozveselení. Vyslechneme si jeho trápení a bolesti, kvůli nim pacienta navštěvujeme, ale konverzaci se po čase snažíme nasměrovat na zajímavá a radostná témata pro pacienta.

Hovoříme o novinkách, ke kterým pacient nemá přístup, o událostech v rodině, v práci a podobně. Nezapomínejme, že náš nemocný většinou sdílí pokoj s ostatními pacienty, kteří mají také svá trápení. K těm budeme ohleduplní a budeme mluvit tiše, abychom je nerušili v odpočinku.

S lékařem hovoříme v soukromí

Hovory s lékařem o pacientově stavu vedeme v nepřítomnosti pacienta. V neposlední řadě bychom vždy měli vytušit kdy je správná se s naším nemocným rozloučit a dopřát mu odpočinek.

Reklama
SDÍLET