Eso Mečů

Meče samy o sobě znamenají vždy možnost změny a tendence k nim, intelekt, rozumová řešení, zvraty. Pokud se nám objeví ve vztazích, zpravidla varují před nadcházející krizí a nutností urychleného řešení citových záležitostí rozumem.

 

 

Eso Mečů je tou nejčistší esencí kvalit této skupiny. Mohli bychom jej klidně nazvat kartou vůle. Zde víc než u kterékoliv jiné karty chápeme, že cíl máme na dosah a dosažení úspěchu závisí pouze na nás a na tom, co jsme pro něj schopni udělat a vytrváme-li.

Ostří meče ukazuje tedy řešení, které bude jednoznačné. Přináší triumf, sílu, počátek, vítězství, studia, zkoušky, poznání. Nevědomost a pochybnosti mizí, končí noc a začíná den. Zcela zřetelně vidíme, před čím stojíme a co se nám nabízí. A také víme, co máme dělat.

Význam – rozhodnutí, řešení, zkoušky, studia, vyjevení pravdy, změna, vítězství.

Zdraví – operace, porod, páteř.

Profese – učitel, vědec, vedoucí pracovník, podnikatel, horský vůdce.

Poučení – přímá cesta povede k cíli, pokud neodbočíme.

Mečové Eso s kartou:

Velekněz – úspěšně složené zkoušky, odměna za vytrvalost, vítězství, potřeba vůle, cesta do ciziny.

Spravedlnost – soudní proces, smlouva.

Kolo štěstí – rozhodnutí vedoucí ke změně.

Viselec – zklamání, překážky.

Věž – varování, úraz, operace.

Hvězda – triumf.

 

Reklama
SDÍLET