Eso Holí

Ohnivé Eso Holí představuje mocnou sílu, dynamickou energii, snadné překonávání překážek. Základními rysy karty jsou i vůle, rozhodnutí a přímá cesta k cíli.

Nyní pro nás není nic překážkou. Před očima máme cíl, pro který jsme se nadchli a jdeme za ním. Víme, že nastal náš čas. Síla našeho nadšení a přesvědčení odstraňuje sama přežité modely a situace v našem životě, které působí jako překážky a mohly by bránit našemu pohybu vpřed. Pokud překážky zmizely, začíná proces obnovování a uzdravení ve všech oblastech a na všech úrovních života.

Obecný výklady tedy hovoří o zrození, uzdravování, zdroji energie, výborné fyzické i duševní kondici, silné vůli, elánu, ochotě riskovat, sebedůvěře, optimismu. Očistná energie ohně se dotýká i našich vztazů a oživuje je a přináší řešení, jsou-li nutná.

Pokud nám okolní karty znázorněnou energii blokují, je potřebné zamyšlení nad našimi přáními a směřováním dříve, než-li naši vlastní energii obrátíme proti sobě a nadšení se změní v sebedestrukci.

Význam – nové začátky, uzdravení, pohyb vpřed, nalezení cíle, pochopení, seberealizace.

Zdraví – uzdravení, vysoký krevní tlak, srdce, páteř, krevní oběh.

Profese – duchovní vůdce, vedoucí pracovník, umělec, učitel, sportovec, politik.

Poučení – nic není nemožné.

Ve spojení se vztahovými kartami hovoříme o nových vztazích či o oživení stávajících vztahů, o flirtu. S kartou Císařovna mluvíme o fyzické kráse. S kariérovými a finančními kartami jde o úspěchu či cestě k němu. S kartou Ďábla o politice, magické práci, boji, s kartami Ďábla a Kočáru o válce. Ptáme – li se na dlouhodobou vizi zdraví těžce nemocného člověka a vytáhneme – li si k Esu Holí ještě Kolo štěstí, zpravidla půjde o smrt a následné znovuzrození.

Reklama
SDÍLET