Dvojka Mečů

Vydali jsme se na cestu na základě pevného rozhodnutí, odhodláni zdolávat překážky. Karta ukazuje, že jsme dospěli k první z nich.

 

 

 

 

Pochybnosti jsou vždy velkým problémem. Především ty, které nás odrazují od naší cesty a našeho cíle. Zpravidla působí skrytě a zamlženě a my se díky nim snadno a lehkomyslně vzdáváme toho, po čem toužíme. Když si to uvědomíme, je již pozdě a my musíme začínat znovu.

Pokud si vytáhneme Dvojku Mečů, je třeba si nezbytně uvědomit, co vlastně chceme a nedbat podnětů, které k nám začnou přicházet. Snadněji rozpoznáme mámení přicházející zvenčí a tedy jim i bez problémů odoláme. Typickým příkladem je situace, kdy jsme se pro něco rozhodli, vyhovuje nám to a najednou se ukáže lákavá nabídka, stejně dobrá nebo lépe působící a my nevíme, pro co se rozhodnout. Mějme na paměti své původní cíle. Vnitřní pochybnosti nás pak nutí udělat si jasno uvnitř sebe. Půjde nám to snadněji, pokud si v klidu sedneme do ústraní, rozjímáme a meditujeme. Nitro nám pak samo ukáže, po čem opravdu toužíme.

Karta tedy může znázorňovat meditaci, vnitřní klid a harmonii, ovšem také milostné šálení, sebeklam, iluze. Výhodou této karty je prvek mečů. Kde vládne rozum, není možné dojít až na kraj propasti a spadnout do ní. Vždy si uvědomíme, že takhle to nejde a raději se vrátíme na začátek, než-li bychom pokračovali do záhuby.

Význam – harmonie, meditace, pochybnosti, střet zájmů.

Zdraví – ruce, nohy.

Profese – řidič, diplomat, průvodce, mluvčí.

Poučení – nevzdávejme se snadno svých cílů.

Dvojka Mečů s kartou:

Velekněžka – schizofrenie

Zamilovaný a Ďábel – milostný trojúhelník

Kolo štěstí – varování osudu, druhá šance

Hvězda – meditace, vnitřní štěstí, euforie

Luna – problémy v těhotenství, sebeklam, psychické problémy

Reklama
SDÍLET