Dnešek je Světovým dnem násilí proti seniorům: Od koho přichází největší hrozba?

Na dnešní den připadá Světový den proti násilí na seniorech. Tato celosvětová akce již jedenáctým rokem upozorňuje na velmi závažnou problematiku týrání seniorů. Podle preventistů kriminality jsou právě senioři a děti nejohroženější skupinou. Situace je o to více závažná, že většina případů týrání seniorů se děje v úzkém kruhu rodiny.

Podle policejních statistik bylo v roce 2016 spácháno více než 200 tisíc trestných činů. Z toho přibližně deset procent tvoří lidé starší 65 let. Přitom násilí na seniorech osobami žijícími v blízkém kruhu řešili kriminalisté pouze několik desítek. Důvodem je strach a bezmoc seniorů šikanu nahlásit. Počet případů proto může být mnohonásobně vyšší.

Šikana začíná psychickými útoky

Podle policie Karlovarského kraje a Asociace Záchranný kruh převládá u oznámených případů forma kombinovaného násilí. To znamená, že pachatel na oběť vyvíjí psychický nátlak, který postupně přechází do přímého fyzického napadání. Bohužel odhalit rané fáze psychické šikany je daleko těžší než rozpoznat projevy fyzického násilí.

Nejčastějšími pachateli je bohužel právě blízká rodina. Tuto skutečnost komplikuje ostych seniorů situaci nahlásit. Oběti v těchto případech častou nesou pocit viny a vlastního pochybení. Zároveň jsou senioři odkázání na pomoc právě svých trýznitelů.

Druhou skupinou pachatelů jsou podvodníci

Druhou skupinou z pachatelů trestné činnosti jsou podvodníci, kteří se pod různými záminkami snaží od seniorů vylákat životní úspory.

Samotné vyšetřování násilí i podvodů spáchaných na seniorech je velice problematické. „V případě podvodných jednání kriminalistům ztěžuje vysoká profesionalita pachatelů. Další překážkou je skutečnost, že u poškozených dochází vlivem věku k úbytku kognitivních funkcí, a ti pak tedy často nejsou schopni poskytnout konkrétní popis pachatelů a situací,“ říká Ivana Nguyenová z Policejního prezidia České republiky.

A jaké pachatelé v případě podvodů používají metody? „Nejde jen o jejich vzbuzování důvěry a vylákání finanční hotovosti, ale také o schopnost se maskovat a používat různé pomůcky, které znesnadňují jejich identifikaci,“ vysvětluje policejní mluvčí Ivana Nguyenová.

Jak se násilí účinně bránit?

V případě majetkové trestné činnosti je důležitá především ostražitost a prevence. Naše rodiče a prarodiče je nutné vzdělávat a upozorňovat na rizika. Především, aby neotevírali cizím lidem a byli nedůvěřiví nejen k podomním prodejcům, ale také ke kontrolorům vodoměrů či elektroměrů, kteří se za kontroly pouze vydávají.

V případě násilné trestné činnosti je na rodině a přátelích, aby si všímali i těch nejmenších detailů a pokoušeli se seniorem komunikovat a vyzvědět, zda není něco v nepořádku.

Reklama