Devítka Kalichů

Potkalo nás štěstí. Dokázali jsme se oprostit od starých vazeb, jejichž prostřednictvím jsme škodili sami sobě. Potkáváme nové lidi, kteří nám rádi pomáhají. Vytváříme nové situace, které nám přinášejí radost.

 

 

Nyní bychom si měli užívat radostí života plnými doušky. Čekají nás společenská setkání, seznámení se s lidmi, kteří nám dříve či později pomohou či nás jakkoliv zvýhodní. Naše plány budou naplněny, přichází úspěch, zisk, dobré zdraví, vítězství. Starosti, smutky a potíže jsou minulostí. Může se stát, že užívání života přeženeme a později si budeme vyčítat, že jsme měli znát míru. Nehrozí nám ale žádné z toho plynoucí nebezpečí či potíže. Do budoucnosti hledíme s otevřenýma očima a důvěrou a těšíme se, co nám přinese. Nyní pro nás nic není překážkou. Poháry náklonnosti přetékají, těšíme se i z dobrých rodinných vztahů. Užíváme si bohatství citů i materiálních statků. Daří se nám v práci. Máme možnost získat práci, která nám bude koníčkem. Potkáváme solidní a ochotné lidi.

Význam – štěstí, společenská setkání, úspěch, protekce, pomoc, flirt, spolupráce.

Zdraví – těhotenství, dobré zdraví, nadváha.

Profese – související s krásou těla, diplomat, tajemník.

Poučení – Nic není nemožné.

Ve spojení s ostatními kartami posiluje pozitivní vlivy a ruší ty negativní. Se společenskými kartami mluví o významé události. S kartami lásky radí, abychom se nevázali.

Reklama
SDÍLET