Devítka Holí

Jdeme svou vlastní cestou, žijeme originálním a svobodným životem, jsme v životě šťastni. Svobodně a kreativně se vyjadřujeme a uznalí lidé si nás za to váží a dávají nám to najevo. Do cesty nám vstupují protivenství a protivníci, kteří nedospěli do bodu, ve kterém se my nyní nalézáme a o naše štěstí a úspěch se nás snaží připravit.

Devítka Holí je obrovským přívalem energie. Pokud se zaměříme na rušivé vlivy, jde o negativní myšlenky a pochybnosti, které se nás pokouší svést z přímé cesty. Pokud se jimi nenecháme ovlivnit, začneme se dostávat do situací, kdy nic nejde snadno a kdy při řešení takových problémů narážíme na lidi s agresivními projevy. Může jít o typickou agresivitu, cholerické jedince, jednání s úředníky bez profesionálního přístupu. Nemáme šanci něco měnit a tentokrát marně hledáme řešení a odpověď uvnitř sebe.

Můžeme se zahalit do pláště cynismu, jak to udělali mnozí slušní lidé kolem nás, když začali být konfrontováni s realitou života a své slušnosti se nechtěli vzdát. Nebo můžeme klesnout na úroveň lidí, které pro jejich chování nerespektujeme a začít se hádat a urážet a doma se pak topit v depresích a stydět se sami před sebou.

Nyní musíme reagovat, i když se nám nechce. Mějme oči otevřené a nezapomínejme na sebe. Posuzujme vzniklé konfliktní situace s obezřetností a pokud možno s rozvahou. Pokud jsme dospěli k objektivnímu řešení, můžeme reagovat, aniž bychom se před sebou museli stydět či vůči sobě museli udělat kompromis.

Význam – konflikt, pokušení, konfrontace, násilí, nevyhnutelné problémy.

Profese – policista, voják, sportovec, dělník, úředník.

Zdraví – vysoký krevní tlak, srdce, hlava, úrazy.

Poučení – žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří.

Ve spojení s ostatními kartami dynamizuje zjevené situace a dává dějům rychlý spád. S kartou Ďábel mluví o násilí v jakékoliv podobě.

Reklama
SDÍLET