Devět Mečů

Karta, která před námi nyní leží, je nazývána kartou bezesných nocí. Ruku v ruce s ní jde ale naděje a karta upozorňuje, že na cestě ke štěstí nám nezabrání ani současný černý pohled na svět.

 

 

 

Někdy tato karta bývá vyobrazena s člověkem, který sedí v noci na posteli a pláče. Je to hodina vlka, kdy do svítání zbývá již jen málo a s nocí končí i utrpení. Je to období posledních zkoušek, i když o konkrétní těžké zkoušky se již nejedná. Není si ani co uvědomit a jen čekáme, až vyjde slunce.

V životě pak zjišťujeme, že se dostáváme na začátek cesty. Zatímco na začátku to bylo Eso, kdy jsme se rozhodli pro cestu, kterou se vydáme, nyní se nacházíme v témže bodě. Jenže situace není tak jednoznačná a jasná. Také se rozhodujeme, kudy a jak dál, ale rozhodnutí provází množství obtíží a hlavně pochybností. V podstatě jde jen o to, stát si za svým a dojít ke svému cíli a nenechat se odklonit od našeho úmyslu. To je jediná cesta z krize, i když v současné chvíli máme zlé za sebou a pokud se přece jen ovlivnit necháme, nebude to mít fatální následky, jen budeme muset nastoupit cestu jiného rozhodnutí. A bude se to opakovat, dokud nastoupenou cestu nedokončíme. Pláč člověka na kartě tedy spíše hovoří o promluvách Ega než o problémech, které bychom nyní již nebyli schopni zvládnout.

Význam – konec špatných časů, pochopení, nutnost vytrvalosti.

Zdraví – psychické a psychosomatické potíže

Profese – psycholog, psychiatr, obchodník.

Poučení – sebelítost je jednou z forem manipulace.

Devět Mečů s kartou:

Luna – varování před podvodným jednáním.

S ostatními kartami jde pouze o nabádání k vytrvalosti v té které oblasti, bez ohledu na vnější okolnosti, které nemají již silný vliv.

Reklama
SDÍLET