Desítka Holí

Dostali jsme se na konec období plného šancí. Ať už byly využity jakkoliv, přišel čas zúčtování. Pokud jsme problémy neřešili včas, pokud jsme nezvažovali důsledky svého jednání nebo na sobě či svých vztazích nezapracovali, budeme mít nyní dostatek času vše dohnat. Energie se obrátily proti nám a dokud nedořešíme vše dlouho odkládané, z jejich zajetí se nedostaneme.

Klasické výklady hovoří o životě v nedobrovolné samotě, vězení, nemoci, dlouhodobém pobytu v léčebnách, trvalém zdravotním omezení, diskriminaci. Nic už sami nezmůžeme a pokud nepřijde pomoc zvenčí, není šance na změnu.

Situace je podobná té, kterou znázorňuje karta Viselec z Velké arkány. Nastalo období, kdy se nám daří špatně, nic nejde, jak bychom potřebovali. Rozdíl ale je, že teď víme, proč situace nastala a také máme dost času si uvědomit, že čistě naší vinou.

Neseme těžká břemena svého osudu a svých minulých činů. Pokud máme sílu jít dál a hledat řešení, jděme. Pokud ne, zůstaňme na místě a načerpejme enregii do dalšího boje. Čeká nás vpravdě boj nerovný, ale nezbytný pro náš další život. Nyní nejde o lekci přínosnou pro náš osobností rozvoj, jde pouze o boj o přežití. V práci zažíváme stres a podrazy, pocity velké zodpovědnosti. Jsme utrápení.

Význam – vězení, nemoc, osud, vnější vlivy.

Profese – bachař, policista, nezaměstnaný.

Zdraví – psychosomatické potíže.

Poučení – Nemohou vám vzít sebeúctu, pokud se jí nevzdáte (Gándhí).

Ve spojení s ostatními kartami naznačuje neřešitelné problémy. S kartami Spravedlnost a Soud mluví o vězení či soudech, po kterých následuje trest. S Viselcem velké životní problémy a těžkosti a velké trápení, u kterého nebude dlouho patrné východisko. S Lunou podvodné jednání a podrazy, také ale těhotenství. Desítka Holí obecně zhoršuje klima naznačených situací.

Reklama
SDÍLET