DataLife oslovuje lidi nad 50 let

Finančně poradenská společnost DataLife oslovuje lidi ve věku nad padesát let. V rámci nově spuštěné kampaně jim nabízí možnost rozšířit znalosti z oblasti financí a získat zaměstnání na pozici finančního poradce. Zájemci si mohou již dnes prověřit své vědomosti v on-line testu a zapojit se do soutěže o hodnotné ceny.

Prostřednictvím unikátně zaměřené kampaně chce společnost DataLife nabídnout práci lidem v kategorii padesáti a více let, kteří mají často kvůli vyššímu věku s hledáním zaměstnání potíže. Kampaň s mottem „Věk u nás není překážka, ale výhoda“ poběží zejména na internetu.

Lidé, kteří mají padesát a více let, se často potýkají s problémem nalézt kvůli věku nové zaměstnání. My naopak v osobách této věkové kategorie spatřujeme mnoho pozitiv, proto jsme se rozhodli kampaň zaměřit na tuto cílovou skupinu. Tito lidé mají dostatek životních i profesních zkušeností a jsou loajálními zaměstnanci,“ uvedl Jaroslav Slavíček, jednatel společnosti DataLife, která nabízí odborné poradenství v oblasti financí. „Pokud jsou v pracovním týmu zastoupeny různé věkové kategorie, tak to tým stmeluje. Přítomností lidí nad padesát let odpadá soutěživost, která může v mladém kolektivu nabývat extrémních rozměrů. Navíc starší lidé vnáší do práce rozumný rytmus a nedělají chyby z ukvapenosti,“ sdělil psycholog Jiří Brančík, primář psychologického oddělení Vojenské nemocnice v Brně.

Zájemcům o práci finančního poradce stačí vyplnit on-line test na webových stránkách společnosti DataLife. První část testu obsahuje 10 otázek, které mají za úkol prověřit jejich znalosti ze světa financí. Pokud se účastníkům podaří zodpovědět alespoň 5 otázek správně, budou automaticky zařazeni do soutěže o ceny. Druhá část testu je zaměřena na osobnostní předpoklady. Úspěšný respondent získá Certifikát finančního poradce.

Každý nový kolega absolvuje samozřejmě sérii zaškolovacích cyklů zaměřených na zvyšování jeho odborných a praktických znalostí. Vše pak ale záleží zejména na individuálních schopnostech každého poradce,“ sdělil Petr Temelkov, hlavní analytik společnosti DataLife. „I člověk starší padesáti let si u nás tedy může vybudovat velmi úspěšnou kariéru a získat možnost ovlivňovat příjem svým vlastním výkonem,“ dodal Temelkov s tím, že informace o kampani lze získat i na facebookovém profilu společnosti DataLife.

Více informací o kampani společnosti DataLife naleznete zde.

Reklama