České Dolní Slezsko a jeho centrum

Když se řekne v Čechách Slezsko, lidé si možná matně vybaví dvě oblasti: Těšínsko a Opavsko. Součástí českého Slezska je však ještě jižní část Niska. Nisko navazuje na opavské Slezsko a centrem jeho české části je město Jeseník. Původním centrem byla Nisa a celé knížectví se od počátku formovalo jako světské panství vratislavských biskupů.

 

Opavsko a Těšínsko jsou součástí Horního Slezska, niské knížectví patří do oblasti Slezska Dolního.

Po prohraných prusko-rakouských válkách v 18. století zůstala na rakouské straně jen necelá polovina původního niského knížectví. Je velkou zajímavostí, že tehdejší biskup stál ve sporu na straně Rakouska, a tak se až do své smrti zdržoval v rakouské části, neboť se do Pruska nemohl navrátit. Jeho sídlem se stal zámek Jánský Vrch, který od těch dob získal pověst centra kultury a vzdělanosti a který pak až do roku 1945 sloužil jako reprezentativní letní sídlo vratislavských biskupů.

Frývaldov, dnešní Jeseník, byl až do 17. století jedním z menších slezských měst a ničím zvláštním se nevyznačoval. Avšak během 17. století se město smutně proslavilo obrovským honem na čarodějnice. Procesy s čarodějnicemi probíhaly nejenom z iniciativy zástupců biskupa, ale i z iniciativy samotných jesenických měšťanů. Od roku 1622 do roku 1684 si procesy přímo ve městě vyžádaly 102 oběti.

Daleko radostnější kapitolou ve vývoji města bylo působení lékaře Vinzenze Priessnitze. Ten ve 20. letech 19. století v Jeseníku založil vodoléčebné lázně a místní léčebné metody se pod vedením Vinzenze Priessnitze staly světově proslulými. Lázeňství má v Jeseníku velmi dlouhou tradici a je proslulé dodnes.

Kromě lázeňství se ve městě od 19. století rozvíjel také textilní průmysl. Město nabývalo na významu, rostl počet jeho obyvatel, rozvíjelo se zde školství, do města byla zavedena železnice.

Po vzniku Československa se ale město obydlené Němci přihlásilo k tzv. Sudetenlandu a bylo obsazeno československou armádou. S armádou do města vstoupila československá státní moc a usadila se zde početnější česká menšina. Ve 30. letech Jesenicko smutně proslulo velkými dělnickými nepokoji, při nichž četnictvo střílelo do davu a několik dělníků dokonce usmrtilo.

Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo Jeseníku odsunuto a do města přišli lidé z vnitrozemí, takže se charakter města zcela proměnil. Jeseník leží v okrajové oblasti Slezska, doprava z vnitrozemí do města je složitá, protože probíhá kolem pohoří Nízkého a Hrubého Jeseníku a to patří k nejvyšším a klimaticky nejnáročnějším oblastem České republiky.

Jesenicko je krajem nádherné přírody, v němž vznikl svět sám pro sebe. Dominuje mu lázeňství a cestovní ruch a specifická atmosféra, kterou vytvářejí lidé uzavření do prostoru mezi vysokými horami a státní hranicí.

Eva Tvrdá

Reklama