Vyřešte své problémy pomocí karet

Mnohdy se dostaneme do situace, ze které nevíme, kudy kam. Přemýšlíme, vymýšlíme a stejně se nemůžeme dobrat správného rozhodnutí. Kdybychom tak věděli, jak danou...

Královna Mincí

V kartě Královna Mincí jsou zobrazeny veškeré aspekty hojnosti a schopnost jejich maximálního využití. Pokud si tuto kartu vytáhneme, nacházíme se v příznivém období,...

Rytíř Mincí

Mincový Rytíř je kartou nespokojenosti. Zůstali jsme stát v místech, kde se nám nelíbí a my nenalézáme východisko. Možná řešení vidět ani nechceme. Převažují...

Páže Mincí

Pážata hovoří vždy o nových možnostech, zprávách a poznání, nezřídka o cestách. Mincové Páže nám přináší nové zprávy, dopisy, důležitá upozornění. Nemusíme se bát...

Desítka Mincí

I tato mincová karta patří mezi ty šťastné. Pokračujeme v cestě rozkvětu a seberealizace. Daří se nám a my se začínáme zaměřovat na ty...

Devítka Mincí

Mincová devítka patří k nejš'tastnějším kartám Malé arkány. Pokud si ji vytáhneme, vše je správně, vše se bude vyvíjet k dobrému, ve všech oblastech...

Osmička Mincí

Mincová osmička je logickým pokračováním předchozí karty v případě, že jsme dokázali překročit vlastní stín. Jde o cestu malých kroků, která nás vyvede z...

Sedmička Mincí

Mincové karty nám většinou nekompromisně naznačují situaci, která už nastala či v nejbližší době nastane a upozorňují nás, že bychom se měli zamyslet, proč...

Král Mincí

Tuto kartu můžeme nazvat životní zkušeností. Vyobrazený Král Mincí je mužem, který už ví o životě své, dokáže se s ním poprat, uhájit své...

Šestka Mincí

Šestka Mincí jednoznačně ukazuje, že rizika spojená se změnami se vždy vyplácejí. Na předchozí kartě jsme odolávali pokušením a pochybnostem, které provázejí změny. Rizika...